Úvod

Izolácie od Art-Term

Našim zákazníkom ponúkame hydroizolácie, zemné aj radónové izolácie, dlažby na nastaviteľných terčoch, ploché strechy a ich zateplenia, riešenia odvetrávaných plochých striech, generálne opravy plochých striech, údržbu striech, súvisiace stavebné aj klampiarske práce, realizáciu bleskozvodov, odvodnenia aj vyspádovania striech…